Struktura CRM

ZARZĄD CECHU:
 
 
STARSZY CECHU: MIROSŁAW MARKIEWICZ
 
PODSTARSI CECHU: JÓZEF BURZYKOWSKI , ZENON LATUSZEK
 
SEKRETARZ CECHU: TOMASZ SMYKACZ
 
SKARBNIK CECHU: MICHAŁ KRZEWIŃSKI
 
 
KOMISJA REWIZYJNA:
 
 
PRZEWODNICZĄCY: RAFAŁ DUSZAK
 
CZŁONKOWIE: BOGDAN NORDYŃSKI, EUGENIUSZ CHRUSTOWSKI
 
 
SĄD CECHOWY:
 
PRZEWODNICZĄCY: EUGENIUSZ PAWLAK