Historia

Z Dniem 1 stycznia 1986 roku został powołany jako trzeci w kraju po Warszawie i Krakowie – cech rzemiosł motoryzacyjnych w Łodzi.
Powstał on z Sekcji Motoryzacyjnej Cechu Rzemiosł Metalowych w Łodzi.
W dniu 17 grudnia 1985r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Sekcji Motoryzacyjnej, na którym uchwalono powstanie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz dokonano wyboru władz cechowych.
Nowo wybrany Zarząd  na swoim pierwszym zebraniu w dniu 23 grudnia ukonstytuował się w następującym składzie :

STARSZY CECHU- WŁODZIMIERZ ZIMNY
PODSTARSI CECHU – MARIAN URBANEK, TOMASZ WIŚNIEWSKI
SEKRETARZ CECHU- WITOLD DYTRYCH
SKARBNIK CECHU- TOMASZ KRAUSSYK
CZŁONKOWIE ZARZĄDU- EUGENIUSZ KOWALSKI,
 GORZYSŁAW SZYDŁOWSKI

 

Zarząd ten z niewielkimi zmianami personalnymi pracował przez trzy kadencje do 1998 roku.
C.R.M. w Łodzi z siedzibą przy ul. Karolewskiej 1 został decyzją Urzędu Miasta Łodzi zarejestrowany w dniu 6 lutego 1986.
Zrzeszał on 520 zakładów branży motoryzacyjnej, a terenem jego działania było województwo łódzkie.
Siedzibą Cechu była zabytkowa, secesyjna kamieniczka, którą odrestaurowali i uratowali dla siebie i miasta kosztem 22 milionów złotych-  Członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych i wywodzący się z nich członkowie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.

 

W dniu 14 listopada 1992 roku
 poświęcono Sztandar oraz Insygnia Cechowe

 

Chrzestnymi Sztandaru zostali:
Eugeniusz Kowalski, Bogdan Nordyński, Marian Urbanek, Ryszard Wierucki, Roman Zieliński

W roku 1998 wybrano nowy Zarząd w składzie:

STARSZY CECHU- MAREK WASIAK
PODSTARSI CECHU- STANISŁAW SYGUŁA, ZBIGNIEW MILCZARZEWICZ
SEKRETARZ CECHU – JÓZEF BURZYKOWSKI
SKARBNIK CECHU- ZBIGNIEW MALINOWSKI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU- JAN MARKIEWICZ,
       ZENON DOROZ

 

 

W roku 1999 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został odwołany z funkcji Starszego Cechu Marek Wasiak, Starszym Cechu wybrany został Józef Wawrowski. Pozostały skład bez zmian.

 

 

W dniu 28 stycznia 2006 roku odbyła się Uroczystość 20-lecia działalności Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych  w Łodzi

W programie jubileuszu :
Msza Św. W Kościele Św. Krzyża
Uroczyste spotkanie w Izbie Rzemieślniczej na którym Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego został odznaczony przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika SZTANDAR CECHU.
Na spotkaniu zostały wręczone członkom naszego cechu Medale , odznaczenia i dyplomy.

 

W dniu 22 czerwca 2007 roku na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane nowe władze Cechu  w składzie

STARSZY CECHU – STANISŁAW SYGUŁA
PODSTARSI CECHU –  JÓZEF BURZYKOWSKI , MIROSŁAW MARKIEWICZ
SEKRETARZ CECHU- ZENON LATUSZEK
SKARBNIK CECHU-  JANUSZ KOZIARSKI

Zarząd ten został wybrany na drugą kadencję w roku 2011.

W dniu 29 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość 25-lecia działalności Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi.

W programie jubileuszu :
Msza Św. W Katedrze Archidiecezji Łódzkiej
Uroczyste spotkanie w Sali konferencyjnej Hotelu Centrum na którym złotym medalem  im. Jana Kilińskiego został odznaczony przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika SZTANDAR CECHU.
Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” otrzymali wieloletni członkowie naszego Cechu, zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej- kolega Eugeniusz Kowalski i kolega Włodzimierz Zimny.
Z okazji Jubileuszu  zostały przyznane następujące odznaczenia:
4 Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego, 1 Złoty Medal im. Jana Kilińskiego, 6 Srebrnych Medali im. Jana Kilińskiego, 13 Honorowych Odznak Rzemiosła.

 

Rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu szkolą uczniów w zawodach :
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowych
Lakiernik Samochodowy.

Za zasługi w szkoleniu młodzieży w roku 2006 zostały przynane:

Przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi – 29 Srebrnych Odznak Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle

 Przez Związek Rzemiosła Polskiego- 17 Złotych Odznak Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle

 

 ROK 2012

W 2012r wysłanych zostało wiele pism do polskich władz dotyczących zmniejszenia szarej strefy, poruszone zostały miedzy innymi między innymi tematy dotyczące:

 •         powołania organów do jej zwalczania,
 •         zmniejszenia obciążeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,
 •        zmniejszenia kosztów obciążeń w zakresie ochrony środowiska,
 •        wprowadzenia zmian w przepisach zgodnie z wydana dyrektywą UE z dnia 21.04.2004r. nr 2004/42/CE o stosowaniu przez wszystkich przedsiębiorców lakierów niskoemisyjnych /wodnych/,
 •        Stworzeniu Centralnego Rejestru /CEPIK/, wszystkie pojazdy z nr VIN bez danych osobowych właściciela przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
 •        zwrotu podatku od sprzedawanych samochodów /zrównanie przepisów z krajami UE/,
 •        zmiany przepisów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych,
 •        zmniejszenia ilości kontroli w firmach legalnie działających n rynku krajowym.

Dnia 29.11.2012r w Sali Urzędu Miasta w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego, Izbę Rzemieślniczą w Łodzi, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi i Cech Rzemiosł Mięsnych. W konferencji uczestniczyły władze Państwa i Łodzi.

Konferencja dotyczyła szarej strefy w branży motoryzacyjnej jak również wszystkich innych branżach w województwie łódzkim i w całym kraju. Poruszono również  tematy obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą i odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe.

 

ROK 2013 

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.

W dniach 15 i 18.03. i 13.05.2013r Cech Rzemiosł przekazał do Posłów /Dariusza Jońskiego, Leszka Millera, Andrzeja Biernata/  wiele petycji zawierających miedzy innymi kwestie takie jak:

 • odliczenia VAT przy zakupie samochodu firmowego oraz wykonania usługi serwisowej,
 • procesów sadowych i decyzji wydawanych przez urzędy,
 • płatności podatku VAT z chwilą zapłaty faktury,
 • ograniczenia importu samochodów używanych,

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.

Dnia 02.11.2013r. Zarząd Cechu przesłał pismo do Andrzeja Ducha w kwestii nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych przez zakłady ubezpieczeniowe w odniesieniu do zakładów naprawczych i klientów /stawki i koszty za naprawy pojazdów, wynajem pojazdów zastępczych, faktury źródłowe i części alternatywne/.

ROK 2014

Z dniem 11.02.2014r przesłane zostało do Ministra Finansów Mateusza Szczurka pismo w sprawach:

 • Ø       udziału szarej strefy w PKB,
 • Ø       obciążeń podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Ø       odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych,
 • Ø       kosztów związanych z Ochroną Środowiska ponoszonych przez legalnie zarejestrowane przedsiębiorstwa,
 • Ø       odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Dnia 27.03.2014r.  przeprowadzone zostały w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi egzaminy sprawdzające dla uczniów klas II nauki zawodu. Egzaminy obejmowały część pisemną w zakresie: rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, BHP, ochrony środowiska, podstaw przepisów Prawa Pracy. Część egzaminów teoretycznych obejmowała zagadnienia taki jak: technologia naprawy samochodu, materiałoznawstwo i maszynoznawstwo.

W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęto do grona Honorowych członków Cechu Kolegę Janusza Sporniaka.

W dniu 29.05.2014 roku na Zjeździe Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi otrzymał  Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” wieloletni członek i zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej -naszego Cechu, kolega Stanisław Syguła.

W dniu 20.10.2014r. konferencja członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych wraz z zaproszonymi  gośćmi: Senator Andrzej Owczarek, Poseł Agnieszka Hanajczyk, Poseł Artur Dunin Inspektor OIP Andrzej Świderski. Na spotkaniu omówiono:

 • Ø       Przygotowanie projektu ustawy o Rzemiośle,
 • Ø       Spraw dotyczących „szarej strefy”,
 • Ø       Trudności w prowadzeniu małych i średnich firm. 

ROK 2015

W dniu 15.01.2015 roku odbyło się w Izbie Skarbowej w Łodzi szkolenie dotyczące najnowszych zmian w podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczył Starszy Cechu Stanisław Syguła.

W dniu 18.02.2015 roku po raz kolejny zostały skierowane petycje do władz rządzących w sprawie szarej strefy, nowych przepisów Komisji Nadzoru Finansowego i zmian w ustawodawstwie.

Pisma skierowane zostały między innymi do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera RP, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości RP, Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Komendanta KW Policji w Łodzi, Gazety Rzeczpospolita, Gazety Wyborczej.

09.03.2015 roku odbyło się w Aleksandrowie Łódzkim spotkanie przedsiębiorców i Dealerów z województwa łódzkiego. Na spotkaniu poruszone zostały tematy:

 1. 1.       Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi.
 2. 2.       Nowe przepisy KNF – zmiany w rozliczeniach – firma ubezpieczeniowa - klient.
 3. 3.       Zmiana rozliczeń firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.
 4. 4.       Zakup części do napraw powypadkowych w hurtowniach preferowanych przez firmy ubezpieczeniowe.
 5. 5.       Zmniejszenie ilości sprzedawanych części przez Dealerów po wprowadzeniu nowych przepisów KNF.
 6. 6.       Stawka roboczogodziny, rabaty na części, firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.
 7. 7.       Wypracowanie stanowiska dalszej współpracy firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.

Dnia 16.04.2015r skierowano także pismo do Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika dotyczące bardzo trudnej sytuacji w branży motoryzacyjnej.

W dniu 11.05.2015r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków CRM, na którym  zostały wybrane władze Cechu w następującym składzie:

STARSZY CECHU – STANISŁAW SYGUŁA
PODSTARSI CECHU –  JÓZEF BURZYKOWSKI , MIROSŁAW MARKIEWICZ
SEKRETARZ CECHU- ZENON LATUSZEK
SKARBNIK CECHU-  JANUSZ KOZIARSKI

Zarząd ten został wybrany na trzecia kadencję w roku 2015.

22.05.2015 roku przekazane zostały pisma do Ministra Gospodarki i Prezesa NIK w sprawie bezpieczeństwa na drogach i przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych po szkodach komunikacyjnych.

W dniu 17.08.2015 roku Zarząd Cechu przekazał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo w sprawie zatrudniania pracowników młodocianych odbywających staże i szkolenia uczniów.

26.11.2015 roku skierowane zostało do ZSS w Łodzi przez Starszego Cechu Stanisława Sygułę pismo w sprawie kształcenia uczniów w zawodzie blacharz – lakiernik – kosztorysant.

                                                                                           ROK 2016        

12.01.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na I posiedzenie Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

W dniu 11.02.2016 roku Cech wystosował pismo do Ministra Finansów w sprawie ograniczenia szarej strefy i pozyskania do budżetu kilku miliardów złotych rocznie.

08.02.2016r apel średnich i małych  przedsiębiorstw do Premier RP o pomoc i wsparcie jak również likwidację barier związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju. W dniu 12.02.2016r przekazanie pisma do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego.

12.02.2016r . spotkanie z przedstawicielami Izby Skarbowej w Łodzi w  tematach podatki i administracja podatkowa w 2016 roku.

W dniu 05.04.2016r  rozpoczął się kurs przygotowujący młodocianych  do egzaminu czeladniczego. 

W dniu 16.05.2016 roku wystosowanie do Premier RP Beaty Szydło wniosku o zmianę prawa dotyczący zmian we wprowadzanej noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 29.09.2015r. określającej właściwość miejscową Sądów w sprawach o odszkodowania z  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.  

Na Walnym Zgromadzeniu  zostały przyznane następujące odznaczenia:
6 Złotych Medali im. Jana Kilińskiego, 10 Srebrnych Medali im. Jana Kilińskiego i 8 Honorowych Odznak Rzemiosła. 

W dniu 13.06.2016 roku na Zjeździe Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi otrzymał  Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” wieloletni członek i zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej naszego Cechu, kolega Józef Burzykowski.

W dniu 24.05.2016r i 17.06.2016r  odpowiedź z Ministerstwa Finansów, że trwają analizy dotyczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania napraw szkód komunikacyjnych jak również w zakresie ograniczenia szarej strefy na rynku napraw powypadkowych objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi.  

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.06.2016r dotycząca zmian regulacji określającej właściwość miejscową Sądów w sprawach o odszkodowania z  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W dniu 04.08.2016r. otrzymaliśmy od  Komisji Nadzoru Finansowego propozycje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 

19.09.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na kolejne posiedzenie Podzespołu Roboczego ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

W dniu 23.09.2016r odbyła się uroczystość 30-lecia działalności  Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w NoBo Hotel w Łodzi.  W Jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele miasta Łodzi i województwa łódzkiego.

18.10.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na kolejne posiedzenie Podzespołu Roboczego ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

Zorganizowanie w Manufakturze łódzkiej w dniu 14.11.2016r w Mobilnym Centrum Informacji Funduszy Unijnych spotkania informacyjnego dla członków Cechu.

 

W dniu 02.12.2016r odbyła się Wigilia Cechu

Udział Starszego Cechu Stanisława Syguły w XI Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które odbyło się w dniu 06.12.2016r w Warszawie.\

 

 

ROK 2017

 

Podsumowanie pracy Cechu w 2017 roku

 

 1. W dniu 02.01.2017r wysłaliśmy informację do członków Cechu o stosowaniu dla Towarzystw Ubezpieczeniowych rażąco niskiej stawki za roboczogodzinę przy likwidacji szkód komunikacyjnych i  naprawach blacharsko-lakierniczych, szkodzi to stacjom naprawy samochodów. W załączeniu przesłaliśmy również część uzasadnienia opinii biegłego i pismo Towarzystwa Ubezpieczeniowego dotyczące stawki r/g. Ubezpieczyciele dążą do obniżenia rentowności prowadzonej przez ASO działalności gospodarczej.

 

W dniu 12.01.2017r. Starszy Cechu Stanisław Syguła i Mecenas Michał Jadczyk uczestniczyli w posiedzeniu Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych, przekazane zostały postulaty, komisji przewodniczyła Pani Dyrektor Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Przewalska.  Przesłaliśmy postulaty do przygotowania rozwiązań prawnych eliminujących występujące na rynku nieprawidłowości:

 

 1. Wprowadzenie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów lub przynajmniej informacji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym o wszystkich szkodach likwidowanych przez Ubezpieczycieli a dotyczących konkretnego pojazdu. Zmiana ustawy „o działalności Ubezpieczeniowej” powinna w tym zakresie pójść w kierunku nałożenia na Zakłady Ubezpieczeń obowiązku zgłaszania takich szkód wraz ze wskazaniem ich zakresu.
 2. Nałożenie na Zakłady Ubezpieczeń obowiązku informowania właściwego Starostwa Powiatowego oraz właściwych Wydziałów Komunikacji o wystąpieniu szkody w tym szkód całkowitych w celu zapewnienia realizacji wykonywania obowiązkowych przeglądów po naprawczych pojazdów.
 3. Wprowadzenie do ustawy w procedurze likwidacji szkody instytucji „Niezależnego Rzeczoznawcy”, który w sprawach spornych na zlecenie jednej ze stron będzie wykonywał opinię techniczną w tym w zakresie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu oraz kwalifikacji szkody. Wprowadzenie zasady odpowiedzialności za koszty Rzeczoznawcy, które będą obciążały tą stronę, której stanowisko będzie niezgodne z wnioskami opinii.
 4. Wprowadzenie rozwiązania określającego zasady wypłaty kosztorysowej w kwocie netto chyba, że poszkodowany wykaże, że poniósł szkodę w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT. 

 

 

 

Wskazane wyżej postulaty branży motoryzacyjnej znajdują poparcie ze strony szanowanych instytucji Rzecznika Finansowego a także pozytywne opinie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 1. W dniu 23.01.2017r. odbyło się w restauracji La Rocca w Aleksandrowie Łódzkim spotkanie branży motoryzacyjnej województwa łódzkiego. Tematem spotkania były zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, poprawy bezpieczeństwa, poprawy współpracy z T.U., zmiany zakresu przeglądów technicznych jak również przekazanie informacji z XI Kongresu PIM w Warszawie, który się odbył 06.12.2016r, informacji ze spotkań w  z Dyrektorem Departamentu Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Panią Katarzyną Przewalską. Zaproszony na spotkanie Dyrektor DAT Pan Paweł Przybysz omówił technologię naprawy lakierniczej samochodu, stosowania lakierów, w porównaniu do systemów kalkulacji DAT, AUDATEX, EUROTAX. Bardzo ważną kwestią, która została poruszona na spotkaniu to stosowanie zróżnicowanych stawek roboczogodziny w naprawach komunikacyjnych.
 2. 10.02.2017r na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Prożka wydaliśmy pozytywną opinię dotyczącą kształcenia uczniów w nowym zawodzie technik napraw pojazdów samochodowych, którzy będą posiadali umiejętności diagnozowania i napraw nadwozi pojazdów samochodowych oraz wykonywania kosztorysów napraw. Zawód ten nie został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 3. W dniu 28.02.2017r zwróciliśmy się do: Zarządu Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, Rzecznika Finansowego Pani Aleksandry Wiktorow, Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Pani Elżbiety Wanat-Połeć, Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń Grzegorza Prądzyńskiego, Prezesa Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Mariusza Wichtowskiego, Przewodniczącego Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego o wydanie opinii w zakresie likwidacji napraw powypadkowych w sytuacji gdy poszkodowany leasingodawca nie będący podatnikiem podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją naprawy powypadkowej pojazdu.
 4. 8.        W dniu 28.02.2017r przesłaliśmy również do właścicieli zakładów naprawczych prośbę o rozważenie stosowania stawki roboczogodziny dla Towarzystw Ubezpieczeniowych zgodnie z rzeczywistymi  kosztami w firmie
 5. W dniu 07.04.2017r odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego ds. branży motoryzacyjnej w Ministerstwie Finansów, uczestniczyłem Ja i Mecenas Jadczyk.
 6. 10.04.2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, na którym podsumowaliśmy pracę Zarządu w 2016r.
 7. 08.05.2017r zorganizowaliśmy kurs teoretyczny przygotowujący młodocianych do egzaminu czeladniczego.
 8. W dniu 24.05.2017r spotkanie Zarządu Cechu.
 9. W dniu 27.06.2017r i 03.07.2017r pisma w sprawie nieprawidłowości w działaniach AUDATEX oraz PZU dotyczących rozliczania kosztów materiałów lakierniczych w  likwidacji szkód komunikacyjnych między innymi lakiery ATZ /narzucanie przez PZU znacznie niższej jakości  materiałów lakierniczych/.  Pisma otrzymali: Audatex, DAT POLSKA, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. 04.07.2017r. W spotkaniach uczestniczyłem ja i Pan mecenas Michał Jadczyk. Odpowiedzi na przesłane postulaty otrzymali do wiadomości: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń, KNF, Związek Dealerów Samochodowych, PIM, Rzeczoznawcy.
 11. W dniu 15.08.2017r uczestniczyłem w imieniu rzemiosła w uroczystościach obchodów dnia Wojska Polskiego w Bazylice Łódzkiej.
 12. Dnia 28.08.2017r spotkanie Zarządu Cechu.
 13. Pismem z dnia 31.08.2017r podtrzymaliśmy nasze stanowisko w zakresie przygotowania rozwiązań prawnych eliminujących występujące na rynku nieprawidłowości, które przesłaliśmy w piśmie z dnia 25.05.2017r otrzymali je: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Dealerów Samochodowych, Polska Izba Motoryzacyjna.
 14. Z dniem 01 października tego roku jest zmiana siedziby Cechu. Obecnie mieścimy się przy ul. Brzozowej 3.     
 15. Przeniesienie siedziby Cechu z ul. Moniuszki na ul. Brzozową 3 nastąpiło w dniu 15.10.2017r.
 16. 20.     W dniu 03.10.2017r spotkanie w ZRP, Starszy Cechu przekazał pytania w sprawie otrzymania przez pracodawcę dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia po zdanym egzaminie czeladniczym  /dotyczy Sp. z o. o. i Sp. j./
 17. Dnia 16.10.2017r Stanisław Syguła reprezentował Cech i Izbę Rzemieślniczą na X Europejskim Forum Gospodarczy, które odbyło się w Łodzi.
 18. Dnia 25.10.2017r spotkanie Zarządu Cechu.
 19. 11.10.2017r powołanie Pana Mirosława Markiewicza do Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego.
 20. 18.10.2017r Starszy cechu uczestniczył w posiedzeniu Komisja Oświaty ZRP.
 21. 11.11.2017r reprezentowanie branży motoryzacyjnej na uroczystościach państwowych w Bazylice Łódzkiej.
 22. 11.11.2017r. ZCRM reprezentował branżę motoryzacyjną w uroczystościach Święta Niepodległości w Aleksandrowie Łódzkim.
 23.  Zarząd Cechu uczestniczył w ostatnim pożegnaniu Starszego Cechu Rzemiosł Metalowych Pana Zdzisława Aranowskiego.
 24. 22.11.2017r. spotkanie w Okręgowej Inspekcji  Pracy w Łodzi. 
 25. W dniu 01.12.2017r wysłano list otwarty do uczestników XII Forum Branży Motoryzacyjnej w Warszawie.
 26. 05.12.2017r Spotkanie z Minister Możdżanowską Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnikiem ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
 27. Zarząd Cechu wysłał kilkanaście pism do różnych instytucji dotyczących spraw rzemiosła. Jednocześnie
 28. W piątek 08.12.2017r odbyło się w restauracji La Rocca w Aleksandrowie Łódzkim spotkanie opłatkowe.

 

 

 

ROK 2018

 

Podsumowanie pracy Cechu w 2018 roku

 

W ostatnim czasie na naszych  spotkaniach omawialiśmy:

 

 

 

 1. Współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi  /tematy potrąceń z roboczogodziny, materiałów lakierniczych /potrącenia dotyczą kalkulacji wykonanej w systemie Audatex/ do kalkulacji powinno być załączone oświadczenie, że firma przy likwidacji szkody nie stosuje   produktów Spectral/Novol i, jaki mieszalnik i z jakiej firmy.

 

 • Ilość  spisanych umów, co roku jest mniej /w 2017 spisano 58 umów, w 2018 spisano 42. RODO w związku z ustawą o ochronie danych osobowych Zarząd podjął uchwałę o nie powoływaniu Inspektora danych z uwagi na małe ryzyko.

 

 • Cech jak również Izba Rzemieślnicza w imieniu członków Cechu i przedsiębiorców łódzkich przesyła wiele postulatów do różnych instytucji, których celem są zmiany w ustawodawstwie. Zmiany dotyczą między innymi definicji rzemieślnika i przeprowadzania egzaminów czeladniczych.
 • Dnia 28.09.2018r braliśmy udział w obchodach 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Zgierzu. W imieniu Zarządu Cechu przekazałem  w darze dla Cechowi Rzemiosł Różnych w Zgierzu obraz autorstwa Agnieszki Gil, który przedstawia Pałac Poznańskiego w Łodzi. 
 • 08.10.2018r. odbyło się spotkanie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.

 

Gośćmi spotkania byli: Adwokata Pan Michał Jadczyka i Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi Pani Małgorzata Gryglewska,

 

Na spotkaniu omówiono:

 

 • Uzupełnienie Komisji egzaminacyjnej w zawodach: blacharz, lakiernik i mechanik samochodowy.
 • Informację dotyczącą szkolenia uczniów, wymagane dokumenty do egzaminów: czeladniczego, sprawdzającego i mistrzowskiego.
 • Informacja w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Rzemiosła I stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz, fryzjer, piekarz .
 • Omówiono w jaki sposób funkcjonuje nieuczciwa konkurencja w zatrudnianiu pracowników.
 • Naprawy powypadkowe, nieprawidłowości w likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych /nieterminowość wypłat, wypłacanie nie pełnego odszkodowania, przedkładanie wyniku finansowego ponad zasady uczciwości i brak poszanowania interesów uprawnionych do świadczenia z umowy ubezpieczenia.
 • Starszy Cechu Stanisław Syguła omówił stosowanie stawek dumpingowych w każdym zawodzie.
 • W dniu 10.12.2018r uczestniczyliśmy we wspólnym spotkaniu opłatkowym w Restauracji Złota Kaczka.
 • 02.01.2019r  tego roku pożegnaliśmy naszego kolegę Wiesława Duszaka
 • W dniu 16.01 spotkanie Rady Technicznej, które odbyło się 16.01.2019 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

 

Tematem spotkania były sprawy napraw blacharsko-lakierniczych  kod 51.

 

Wysłaliśmy również wiele pism w imieniu naszych rzemieślników  m. innymi do:

 

Starszy Cechu w imieniu naszego rzemiosła występował do WRDS  /pismo zostało skierowane do Minister Elżbiety Rafalskiej/ w sprawie kształcenia zawodowego młodocianych  jak również wycofania zapisów o dotyczących przystąpienia  uczniów  do egzaminów przed OKE.

 

Marszałka i Wojewody Województwa łódzkiego poruszane na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi. 

 

Dnia 20.12.2018r. Starszy Cechu Stanisław Syguła przekazał apel do Władz i Członków WRDS,  że w ostatnim czasie co roku w łódzkiej Izbie Rzemieślniczej ubywa około 100 zakładów. wynika to z bardzo dużych obciążeń i kosztów jakie ponoszą przedsiębiorcy.

 

Polskie firmy, szczególnie małe firmy rodzinne to potencjał – powinny mieć duże znaczenie dla naszej gospodarki.

 

Firmy rodzinne wytwarzają w Polsce powyżej 18% PKB i zatrudniają 21% pracowników.

 

W ostatnim kwartale bieżącego roku poprosiłem biuro rachunkowe swojej firmy jak i Izby Rzemieślniczej aby wymienili tylko koszty, które wzrosły tylko w tym roku, jest ich około 30 pozycji, niektóre z nich to: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, paliwo, energia, gaz ziemny, wywóz odpadów, opłata za wodę podatki od nieruchomości, usługi ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, księgowe, audytu, szkoleniowe,  usługi przetwarzania danych RODO, opłaty za przelewy bankowe i inne, których nie będę wymieniał.

 

Koszty utrzymania firm tylko w tym roku wzrosły o ponad 20%. Większość zakładów nie wytrzymuje wzrastających obciążeń i likwiduje działalność.

 

Rządzący chcą nas przekonać, że trzeba pracować krócej, że powinno być więcej dni wolnych od pracy w roku – nas pracodawców o to nie pytają. Tu muszę zaprotestować.

 

Większość rzemieślników nie przestaje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.  Ja osobiście mam  53 lata pracy.

 

Rzemieślnicy, aby utrzymać swoje zakłady przestają pracować jak im zabraknie sił. Rządzący mówią, że płace w naszym kraju należy zrównać z płacami starej UE – jesteśmy wszyscy za tą propozycją. Tu podaję przykład.

 

Stawka rbg w krajach dawnej UE w naprawach powypadkowych według norm w systemie Audatex za 1 rbg wynosi od 80 do 100 EURO, w naszym kraju od 80 do 100 złotych.

 

Rządzący nakłaniają nas, aby tworzyć inwestycje, jak tego dokonać jeśli w ostatnim roku koszt inwestycji wzrósł o ponad 20%.

 

Na tym rok 2018 został zakończony.

 

ROK 2019

 

Podsumowanie pracy Cechu

 

                W dniu 16.09.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków CRM, na którym  zostały wybrane nowe władze Cechu w następującym składzie:

 

STARSZY CECHU – MIROSŁAW MARKIEWICZ
PODSTARSI CECHU –  JÓZEF BURZYKOWSKI,  ZENON LATUSZEK
SEKRETARZ CECHU- TOMASZ SMYKACZ
SKARBNIK CECHU-  MICHAŁ KRZEWIŃSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCY – RAFAŁ DUSZAK

 

CZŁONIKOWIE – BOGDAN NORDYŃSKI, EUGENIUSZ CHRUSTOWSKI

 

 

 

SĄD CECHOWY

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY –MICHAL BURZYKOWSKI

 

CZŁONEK – EUGENIUSZ PAWLAK

 

Zarząd ten został wybrany na następną kadencję w roku 2019.

 

 

 

W minionym 2019 roku Zarząd Cechu odbył 6 posiedzeń Zarządu.

Na chwilę obecną Cech nasz zrzesza 38 zakładów rzemieślniczych prowadzących działalność motoryzacyjną, w tym 1 osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. W roku 2020 przybył do naszego Cechu 1 zakład

W miesiącu  kwietniu 2019r odbył się również kurs teoretyczny przygotowujący młodocianych do egzaminu czeladniczego, w którym uczestniczyły 24 osoby, wszyscy uczestnicy ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Większość członków Zarządu naszego Cechu uczestniczy w przeprowadzanych w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi egzaminach czeladniczych i mistrzowskich w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik i blacharz, powołano nowe osoby, które mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów.

W minionym 2019 roku na naszych spotkaniach omawiane były między innymi takie tematy jak:

 • Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Omawialiśmy również kwestię dotyczące szkolenia i sprawdzania wiedzy uczniów zatrudnionych w naszych zakładach.
 • Zmiany w przepisach ustawy o rzemiośle, która wprowadza zapisy umożliwiające realizację szkolenia uczniów przez przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego zatrudniających do 249 osób gdzie w wielu branżach najnowocześniejsze zakłady szkolące uczniów są zorganizowane w formie spółek. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace w sprawie zmiany ustawy o rzemiośle   i kształceniu dualnym.
 • Niestabilne, niejasne, prawo podatkowe, rosnące koszty pracy.
 • Współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dokonywanie potrąceń z roboczogodziny, materiałów lakierniczych, nieprawidłowości w likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, nieterminowość wypłat, wypłacanie nie pełnego odszkodowania, przedkładanie wyniku finansowego ponad zasady uczciwości i brak poszanowania interesów uprawnionych do świadczenia z umowy ubezpieczenia.
 • Nadmienię również, uczestniczyliśmy w spotkaniu wraz z Izbą Rzemieślniczą i Ogólnopolską Radą Techniczną, które odbyło się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematów dotyczących stosowania materiałów lakierniczych w serwisach samochodowych przy naprawach blacharsko-lakierniczych. Na spotkaniu omówiono również stosowanie systemu Audatex w rozliczeniach materiałów lakierniczych kod 51, opis działania, opis problemu koszyka AZT, indywidualny wskaźnik odchylenia kodu 51 dla każdego serwisu.
 • Omawialiśmy w jaki sposób funkcjonuje nieuczciwa konkurencja w zatrudnianiu pracowników.

Na naszych spotkaniach poruszyliśmy również kwestię zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drogach.

W bieżącym roku chcieliśmy również zorganizować szkolenia z zakresu BHP jak również dotyczące odpadów komunalnych jednak z uwagi na pandemię szkolenia nie odbyły się.

Wystąpiliśmy o nadanie naszym członkom odznaczeń jednak będą w późniejszym terminie ponieważ ze względu na pandemię termin został przesunięty.

W minionym 2019 roku spotkaliśmy się na gruncie towarzyskim między innymi jak co roku na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w restauracji La Rocca  w Aleksandrowie Łódzkim.

Podziękowanie za pracę i zaangażowanie otrzymał Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Honorowy Starszy Cechu Stanisław Syguła, że bardzo dużo swojego czasu poświęca dla rzemiosła i reprezentuje nas między innymi w ZRP, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Łodzi, od 2019 roku jest członkiem Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła Rady Przedsiębiorców przy Adamie Abramowiczu Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw jak również na szczeblu wojewódzkim.

Na tym rok 2019 został zakończony