Historia

Z Dniem 1 stycznia 1986 roku został powołany jako trzeci w kraju po Warszawie i Krakowie – cech rzemiosł motoryzacyjnych w Łodzi.
Powstał on z Sekcji Motoryzacyjnej Cechu Rzemiosł Metalowych w Łodzi.
W dniu 17 grudnia 1985r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Sekcji Motoryzacyjnej, na którym uchwalono powstanie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz dokonano wyboru władz cechowych.
Nowo wybrany Zarząd  na swoim pierwszym zebraniu w dniu 23 grudnia ukonstytuował się w następującym składzie :

STARSZY CECHU- WŁODZIMIERZ ZIMNY
PODSTARSI CECHU – MARIAN URBANEK, TOMASZ WIŚNIEWSKI
SEKRETARZ CECHU- WITOLD DYTRYCH
SKARBNIK CECHU- TOMASZ KRAUSSYK
CZŁONKOWIE ZARZĄDU- EUGENIUSZ KOWALSKI,
 GORZYSŁAW SZYDŁOWSKI

 

Zarząd ten z niewielkimi zmianami personalnymi pracował przez trzy kadencje do 1998 roku.
C.R.M. w Łodzi z siedzibą przy ul. Karolewskiej 1 został decyzją Urzędu Miasta Łodzi zarejestrowany w dniu 6 lutego 1986.
Zrzeszał on 520 zakładów branży motoryzacyjnej, a terenem jego działania było województwo łódzkie.
Siedzibą Cechu była zabytkowa, secesyjna kamieniczka, którą odrestaurowali i uratowali dla siebie i miasta kosztem 22 milionów złotych-  Członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych i wywodzący się z nich członkowie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.

 

W dniu 14 listopada 1992 roku
 poświęcono Sztandar oraz Insygnia Cechowe

 

Chrzestnymi Sztandaru zostali:
Eugeniusz Kowalski, Bogdan Nordyński, Marian Urbanek, Ryszard Wierucki, Roman Zieliński

W roku 1998 wybrano nowy Zarząd w składzie:

STARSZY CECHU- MAREK WASIAK
PODSTARSI CECHU- STANISŁAW SYGUŁA, ZBIGNIEW MILCZARZEWICZ
SEKRETARZ CECHU – JÓZEF BURZYKOWSKI
SKARBNIK CECHU- ZBIGNIEW MALINOWSKI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU- JAN MARKIEWICZ,
       ZENON DOROZ

 

 

W roku 1999 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został odwołany z funkcji Starszego Cechu Marek Wasiak, Starszym Cechu wybrany został Józef Wawrowski. Pozostały skład bez zmian.

 

 

W dniu 28 stycznia 2006 roku odbyła się Uroczystość 20-lecia działalności Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych  w Łodzi

W programie jubileuszu :
Msza Św. W Kościele Św. Krzyża
Uroczyste spotkanie w Izbie Rzemieślniczej na którym Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego został odznaczony przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika SZTANDAR CECHU.
Na spotkaniu zostały wręczone członkom naszego cechu Medale , odznaczenia i dyplomy.

 

W dniu 22 czerwca 2007 roku na Walnym Zgromadzeniu zostały wybrane nowe władze Cechu  w składzie

STARSZY CECHU – STANISŁAW SYGUŁA
PODSTARSI CECHU –  JÓZEF BURZYKOWSKI , MIROSŁAW MARKIEWICZ
SEKRETARZ CECHU- ZENON LATUSZEK
SKARBNIK CECHU-  JANUSZ KOZIARSKI

Zarząd ten został wybrany na drugą kadencję w roku 2011.

W dniu 29 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość 25-lecia działalności Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi.

W programie jubileuszu :
Msza Św. W Katedrze Archidiecezji Łódzkiej
Uroczyste spotkanie w Sali konferencyjnej Hotelu Centrum na którym złotym medalem  im. Jana Kilińskiego został odznaczony przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika SZTANDAR CECHU.
Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” otrzymali wieloletni członkowie naszego Cechu, zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej- kolega Eugeniusz Kowalski i kolega Włodzimierz Zimny.
Z okazji Jubileuszu  zostały przyznane następujące odznaczenia:
4 Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego, 1 Złoty Medal im. Jana Kilińskiego, 6 Srebrnych Medali im. Jana Kilińskiego, 13 Honorowych Odznak Rzemiosła.

 

Rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu szkolą uczniów w zawodach :
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowych
Lakiernik Samochodowy.

Za zasługi w szkoleniu młodzieży w roku 2006 zostały przynane:

Przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi – 29 Srebrnych Odznak Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle

 Przez Związek Rzemiosła Polskiego- 17 Złotych Odznak Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle

 

 ROK 2012

W 2012r wysłanych zostało wiele pism do polskich władz dotyczących zmniejszenia szarej strefy, poruszone zostały miedzy innymi między innymi tematy dotyczące:

 •         powołania organów do jej zwalczania,
 •         zmniejszenia obciążeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,
 •        zmniejszenia kosztów obciążeń w zakresie ochrony środowiska,
 •        wprowadzenia zmian w przepisach zgodnie z wydana dyrektywą UE z dnia 21.04.2004r. nr 2004/42/CE o stosowaniu przez wszystkich przedsiębiorców lakierów niskoemisyjnych /wodnych/,
 •        Stworzeniu Centralnego Rejestru /CEPIK/, wszystkie pojazdy z nr VIN bez danych osobowych właściciela przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
 •        zwrotu podatku od sprzedawanych samochodów /zrównanie przepisów z krajami UE/,
 •        zmiany przepisów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych,
 •        zmniejszenia ilości kontroli w firmach legalnie działających n rynku krajowym.

Dnia 29.11.2012r w Sali Urzędu Miasta w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego, Izbę Rzemieślniczą w Łodzi, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Łodzi i Cech Rzemiosł Mięsnych. W konferencji uczestniczyły władze Państwa i Łodzi.

Konferencja dotyczyła szarej strefy w branży motoryzacyjnej jak również wszystkich innych branżach w województwie łódzkim i w całym kraju. Poruszono również  tematy obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą i odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe.

 

ROK 2013 

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.

W dniach 15 i 18.03. i 13.05.2013r Cech Rzemiosł przekazał do Posłów /Dariusza Jońskiego, Leszka Millera, Andrzeja Biernata/  wiele petycji zawierających miedzy innymi kwestie takie jak:

 • odliczenia VAT przy zakupie samochodu firmowego oraz wykonania usługi serwisowej,
 • procesów sadowych i decyzji wydawanych przez urzędy,
 • płatności podatku VAT z chwilą zapłaty faktury,
 • ograniczenia importu samochodów używanych,

W dniu 24 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.

Dnia 02.11.2013r. Zarząd Cechu przesłał pismo do Andrzeja Ducha w kwestii nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych przez zakłady ubezpieczeniowe w odniesieniu do zakładów naprawczych i klientów /stawki i koszty za naprawy pojazdów, wynajem pojazdów zastępczych, faktury źródłowe i części alternatywne/.

ROK 2014

Z dniem 11.02.2014r przesłane zostało do Ministra Finansów Mateusza Szczurka pismo w sprawach:

 • Ø       udziału szarej strefy w PKB,
 • Ø       obciążeń podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Ø       odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych,
 • Ø       kosztów związanych z Ochroną Środowiska ponoszonych przez legalnie zarejestrowane przedsiębiorstwa,
 • Ø       odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Dnia 27.03.2014r.  przeprowadzone zostały w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi egzaminy sprawdzające dla uczniów klas II nauki zawodu. Egzaminy obejmowały część pisemną w zakresie: rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, BHP, ochrony środowiska, podstaw przepisów Prawa Pracy. Część egzaminów teoretycznych obejmowała zagadnienia taki jak: technologia naprawy samochodu, materiałoznawstwo i maszynoznawstwo.

W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu władze Cechu  pozostały w takim samym składzie. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęto do grona Honorowych członków Cechu Kolegę Janusza Sporniaka.

W dniu 29.05.2014 roku na Zjeździe Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi otrzymał  Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” wieloletni członek i zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej -naszego Cechu, kolega Stanisław Syguła.

W dniu 20.10.2014r. konferencja członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych wraz z zaproszonymi  gośćmi: Senator Andrzej Owczarek, Poseł Agnieszka Hanajczyk, Poseł Artur Dunin Inspektor OIP Andrzej Świderski. Na spotkaniu omówiono:

 • Ø       Przygotowanie projektu ustawy o Rzemiośle,
 • Ø       Spraw dotyczących „szarej strefy”,
 • Ø       Trudności w prowadzeniu małych i średnich firm. 

ROK 2015

W dniu 15.01.2015 roku odbyło się w Izbie Skarbowej w Łodzi szkolenie dotyczące najnowszych zmian w podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczył Starszy Cechu Stanisław Syguła.

W dniu 18.02.2015 roku po raz kolejny zostały skierowane petycje do władz rządzących w sprawie szarej strefy, nowych przepisów Komisji Nadzoru Finansowego i zmian w ustawodawstwie.

Pisma skierowane zostały między innymi do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera RP, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości RP, Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Komendanta KW Policji w Łodzi, Gazety Rzeczpospolita, Gazety Wyborczej.

09.03.2015 roku odbyło się w Aleksandrowie Łódzkim spotkanie przedsiębiorców i Dealerów z województwa łódzkiego. Na spotkaniu poruszone zostały tematy:

 1. 1.       Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi.
 2. 2.       Nowe przepisy KNF – zmiany w rozliczeniach – firma ubezpieczeniowa - klient.
 3. 3.       Zmiana rozliczeń firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.
 4. 4.       Zakup części do napraw powypadkowych w hurtowniach preferowanych przez firmy ubezpieczeniowe.
 5. 5.       Zmniejszenie ilości sprzedawanych części przez Dealerów po wprowadzeniu nowych przepisów KNF.
 6. 6.       Stawka roboczogodziny, rabaty na części, firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.
 7. 7.       Wypracowanie stanowiska dalszej współpracy firma ubezpieczeniowa – zakład naprawczy.

Dnia 16.04.2015r skierowano także pismo do Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika dotyczące bardzo trudnej sytuacji w branży motoryzacyjnej.

W dniu 11.05.2015r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków CRM, na którym  zostały wybrane władze Cechu w następującym składzie:

STARSZY CECHU – STANISŁAW SYGUŁA
PODSTARSI CECHU –  JÓZEF BURZYKOWSKI , MIROSŁAW MARKIEWICZ
SEKRETARZ CECHU- ZENON LATUSZEK
SKARBNIK CECHU-  JANUSZ KOZIARSKI

Zarząd ten został wybrany na trzecia kadencję w roku 2015.

22.05.2015 roku przekazane zostały pisma do Ministra Gospodarki i Prezesa NIK w sprawie bezpieczeństwa na drogach i przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych po szkodach komunikacyjnych.

W dniu 17.08.2015 roku Zarząd Cechu przekazał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo w sprawie zatrudniania pracowników młodocianych odbywających staże i szkolenia uczniów.

26.11.2015 roku skierowane zostało do ZSS w Łodzi przez Starszego Cechu Stanisława Sygułę pismo w sprawie kształcenia uczniów w zawodzie blacharz – lakiernik – kosztorysant.

                                                                                           ROK 2016        

12.01.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na I posiedzenie Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

W dniu 11.02.2016 roku Cech wystosował pismo do Ministra Finansów w sprawie ograniczenia szarej strefy i pozyskania do budżetu kilku miliardów złotych rocznie.

08.02.2016r apel średnich i małych  przedsiębiorstw do Premier RP o pomoc i wsparcie jak również likwidację barier związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju. W dniu 12.02.2016r przekazanie pisma do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego.

12.02.2016r . spotkanie z przedstawicielami Izby Skarbowej w Łodzi w  tematach podatki i administracja podatkowa w 2016 roku.

W dniu 05.04.2016r  rozpoczął się kurs przygotowujący młodocianych  do egzaminu czeladniczego. 

W dniu 16.05.2016 roku wystosowanie do Premier RP Beaty Szydło wniosku o zmianę prawa dotyczący zmian we wprowadzanej noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 29.09.2015r. określającej właściwość miejscową Sądów w sprawach o odszkodowania z  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, władze Cechu  pozostały w takim samym składzie.  

Na Walnym Zgromadzeniu  zostały przyznane następujące odznaczenia:
6 Złotych Medali im. Jana Kilińskiego, 10 Srebrnych Medali im. Jana Kilińskiego i 8 Honorowych Odznak Rzemiosła. 

W dniu 13.06.2016 roku na Zjeździe Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi otrzymał  Najwyższe odznaczenie  w rzemiośle „SZABLĘ KILIŃSKIEGO” wieloletni członek i zasłużeni dla środowiska branży motoryzacyjnej naszego Cechu, kolega Józef Burzykowski.

W dniu 24.05.2016r i 17.06.2016r  odpowiedź z Ministerstwa Finansów, że trwają analizy dotyczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania napraw szkód komunikacyjnych jak również w zakresie ograniczenia szarej strefy na rynku napraw powypadkowych objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi.  

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.06.2016r dotycząca zmian regulacji określającej właściwość miejscową Sądów w sprawach o odszkodowania z  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W dniu 04.08.2016r. otrzymaliśmy od  Komisji Nadzoru Finansowego propozycje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 

19.09.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na kolejne posiedzenie Podzespołu Roboczego ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

W dniu 23.09.2016r odbyła się uroczystość 30-lecia działalności  Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w NoBo Hotel w Łodzi.  W Jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele miasta Łodzi i województwa łódzkiego.

18.10.2016r  zaproszenie do Ministerstwa Finansów na kolejne posiedzenie Podzespołu Roboczego ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych.

Zorganizowanie w Manufakturze łódzkiej w dniu 14.11.2016r w Mobilnym Centrum Informacji Funduszy Unijnych spotkania informacyjnego dla członków Cechu.

 

W dniu 02.12.2016r odbyła się Wigilia Cechu

Udział Starszego Cechu Stanisława Syguły w XI Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które odbyło się w dniu 06.12.2016r w Warszawie.