Aktualności

Nauka zawodu na czeladnika 03/07/2015

UCZNIOWIE CHCĄCY UCZYĆ SIĘ W NASZYCH ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH , POWINNI WSTAWIĆ SIĘ Z JEDNYM Z OPIEKUNÓW PRAWNYCH A TAKŻE MIEĆ ZE SOBĄ:

*BADANIA LEKARSKIE,

*PESEL,

*DOWÓD OSOBISTY OPIEKUNA,

*ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

*BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE Z GIMNAZJUM,